Колелото на живота

Assessment taken on:

Wheel Submission No: #59219

Попълни Колелото на Живота

Направи снимка на крайния резултат и си го изпрати на имейла.