Тренинги в Клуба

Уебинарите на живо в Клуба се водят изцяло от мен (Иво Димитров). Главната цел на тези онлайн сесии е лично да помогна на вас, членовете.…