НЛП Креативна Визуализация

Този инструмент присъства в "арсенала" на всеки, който е отдаден на мисията да създаде най-добрата версия на себе си.   Визуализацията е проектирана така, че да стимулира препрограмирането на старите мисли, убеждения и вярвания в нови, които подсъзнателно помагат на слушащия да промени самооценката и поведението си.   Тази визуализация няма ви учи какво да мислите, а как да мислите. По този начин сами определяте какво точно да мислите във всеки сегмент. Следователно няма да се превърнете в някой, който не сте, а ще се доближавате до най-добрата версия на себе си... Всеки ден.

Визуализацията стимулира препрограмирането на старите мисли, убеждения и вярвания в нови, които помагат на слушащия да промени самооценката и поведението си.

+527 участника
Нямаш достъп!

Курс - съдържание

  • 1 Урок