Магнетичен Онлайн Бизнес

МОБ е онлайн обучение, проектирано да Ви помогне да изпълните тези четири цели:
  • Да се позиционирате магнетично в онлайн пространството
  • Да създадете дигитални продукти, които хората желаят да купят
  • Да привлечете идеалните си клиенти, без напъване и досаждане
  • Да автоматизирате 80% от бизнеса си, за да печелите, дори когато не сте там.
Няма значение в кой стадий на бизнеса сте... Идея, Старт, Оцеляване или Развитие. МОБ ще Ви помогне да вземете уменията и знанията си и да ги превърнете в устойчив бизнес.

Съдържание в Курс

Разгърни Всички
+35 участника
Нямаш достъп!

Курс - съдържание

  • 5 Урока
  • 12 Под-урока