Урок 10 от 29
В Прогрес

Как да преговаряш условията като Алфа?

(прескочи на 1 минута и 20 секунда до началото)

Отговори