Забранено за родители и учители

Запис от проведена лекция за ученици, в която разкривам стъпките за определяне на посоката в живота.
+31 участника
Нямаш достъп!
Безплатно за Клуба

Курс - съдържание

  • 1 Урок