AI асистент

Асистентът с изкуствен интелект е в бета версия. Тоест има какво до се подобри по визията и интеракцията с него. 

Имайте предвид, че може да има граматически грешки, когато задавате въпроси на български. На английски работи по-добре.

Можете да използвате асистента за всякакви въпроси. Също и за генератор на идеи по каквато и да е тема. Тествайте го и вижте какво може ;-)